укр  рус  eng 
 
 
Головна/Чому лізинг? /Термінологічний словник
  Україна, 04176, місто Київ, вул. Електриків, 26, корпус 87
Тел./факс: +380 44 351 75 00
Ваші прагнення - наші можливості!
 
 
           
  ГоловнаРозкриття інформаціїПартнериФінансова інформаціяЛізингові послугиПродуктиПрограма фінансування пікапів ISUZUПрограма фінансування вантажних автомобілів ISUZUПроцедура оформленняOnline-Заявка на лізингСписок документівУмови лізингуЧому лізинг?Особливості та переваги лізингуТермінологічний словникПитання-відповідіКонтакти  
Термінологічний словник

Договір лізингу –  це договір, за яким лізингодавець зобов'язується набути у власність  річ  у  продавця(постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов, а також передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк (не  менше одного року) за встановлену плату (лізингові платежі) (див. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 року, ст.1).

 

Зворотний лізинг – це договір лізингу, відповідно до якого предмет лізингу придбавається лізингодавцем у власника для наступної (зворотної) передачі йому ж у лізинг (див. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», ст 1).

 

Лізингодавець – це юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу (див. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 року, ст.4).

 

Лізингоодержувач – це фізична або  юридична  особа,  яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця (див. Закон України«Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 року, ст.4).

 

Ознаки фінансового лізингу: 

  • об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75 відсотків його первісної вартості за нормами амортизації (згідно із статтею 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств») та орендар зобов'язанийпридбати об'єкт лізингу у власність протягом строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі; 
  • сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує первісну вартість об'єкта лізингу;
  • якщо у лізинг передається об'єкт, що перебував у складі основних фондів лізингодавця протягом строку перших 50 відсотків амортизації його первісної вартості, загальна сума лізингових платежів має дорівнювати або бути більшою 90 відсотків від звичайної ціни на такий об'єкт лізингу, діючої на початок строку дії лізингового договору, збільшеної на суму процентів, розрахованих виходячи з облікової ставки Національного банку України, визначеної на дату початку дії лізингового договору на весь його строк; 
  • майно, яке передається у фінансовий лізинг, є виготовленим за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик (див. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», ст 1).

 

Оперативний лізинг (оренда) – це господарська операція фізичної або юридичної особи, що передбачає у відповідності з договором лізингу (оренди) передачу орендатору майна, яке підпадає під визначення основного фонду (згідно із статтею 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»), яке було придбано або виготовлено орендодавцем на умовах інших, ніж ті, що передбачені фінансовим лізингом (орендою) (див. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», ст 1). 

 

Предметом  договору  лізингу (далі - предмет лізингу) може бути неспоживча річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів (див. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 року, ст.3).

 

Продавець (постачальник) – це фізична або юридична особа, у якої лізингодавець набуває річ,  що в наступному буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачу (див. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 року, ст.4). 

 

Сублізинг  -  це вид піднайму предмета лізингу, у відповідності з яким лізингоодержувач за договором лізингу передає третім особам (лізингоодержувачам за договором сублізингу) у користування за плату на погоджений строк відповідно до умов договору сублізингу предмет  лізингу, отриманий раніше від лізингодавця за договором лізингу (див. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 року, ст.5). 

 

Фінансовий лізинг – вид цивільно-правових відносин, які виникають з договору фінансового лізингу (див. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 року, ст.1).

 

   
Страховий партнер

 
Copyright © ТОВ «Богдан-Лізинг» 2004 - 2023